Lansering 28. september 2022

Se opptak av lanseringen her

Barndommen varer i generasjoner

Det vi ikke husker, har vi ikke vondt av. Trodde vi før. De minste barna tålte mest, skjønte lite og var robuste. I dag vet vi at kroppen husker. Og vi vet at barndommen varer i generasjoner.

Den fantastiske kunnskapen vi har om barndom, foreldreskap og generasjonsoverføring kan forandre livene til barn for alltid – hvis den bare blir brukt. Få har forklart dette bedre enn den banebrytende pionéren Kari Killén. Med Killén som utgangspunkt, ser forfatter og tidligere politiker Inga Marte Thorkildsen, nærmere på hva vi vet og hva vi kan gjøre.

En rekke forskere, fagfolk og overlevere har gitt sine bidrag til podcasten i håp om bedring.

Kari Killén

Dr.philos. Kari Killén tok doktorgrad med avhandlingen «Omsorgssvikt og barnemishandling» (Kommuneforlaget 1988). Hun er utdannet sosionom, har en engelsk MA i Psyc.Soc. og videreutdanning i barne-og ungdomspsykiatrisk behandling

i USA  og England. Kari Killén underviser, veileder og gir konsultasjon både i Norge og internasjonalt. Hun har klinisk erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatrien, og hun har vært sakkyndig i barnevernssaker.

Hun har skrevet mange fagbøker, hvorav flere er oversatt til andre språk.Kari Killén har vært president i The International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) og fikk i 2002 den internasjonale prisen Distinguished Career Award for Service and Contribution to the Prevention of Child Maltreatment. I 2013 mottok hun Kongens fortjenestemedalje. Hun er forsker emeritus med professorkompetanse ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), med samspill og tilknytning som forskningsområde. Hun arbeider for tiden med opplæring og metodeutvikling overfor foreldre og barn med rusmiddelproblemer og andre alvorlige psykososiale belastninger.

Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen (f. 1976) har engasjert seg for barn og unges oppvekstsvilkår, og for bedre beskyttelse av utsatte barn og voksne, i mer enn 25 år. Hun har vært stortingsrepresentant i tre perioder, byråd i Oslo i seks år og var barne- likestillings- og inkluderingsminister i den rød-grønne regjeringen Stoltenberg II. Hun har skrevet boka "Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter", og har også jobbet i kompetansenettverket BarnsBeste og i den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken.

Are Stenfeldt-Nilsen

Are er 47 år og har siden tidenes morgen vært fascinert av dataverktøy og de muligheter de innbyr til for kreativt arbeid. Are har vært med Inga Marte som en partner gjennom hele prosessen og fasilitert hovedsakelig den tekniske siden ved podcastens tilblivelse.

Are er også bassist og er opptatt av groovebasert musikk. Han spiller også sammen med (og er manageren til) Angelica Kjos som har laget musikken til podcasten.
For mer info om Are, se: www.jupiter-tree.no

Angelica Kjos

Artist, forfatter og overlever.


Angelica Kjos er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og jobber som erfaringskonsulent i barnevernet. Hun er engasjert som veileder for barneombudet, og er en mye brukt underviser og foredragsholder. Angelica holder også konsertforedrag der hun spiller egen musikk.

Hvor er mine brødre?

En av de som holder appell under lanseringen av podcasten er barnehagelærer Sahaya Kaithampillai. Sahaya driver prosjektet “Hvor er mine brødre”, som jobber for å rekruttere menn med flerkulturell bakgrunn til å bli barnehagelærere, lærere og barnevernspedagoger og til å ville jobbe i Oslo øst. Menn med flerkulturell bakgrunn dekker i vårt prosjekt både menn som selv kommer fra en annen kultur, så vel som øvrige menn som har vokst opp i et område med mange flerkulturelle. Dette er en gruppe menn som har innsikt i og kanskje også personlige erfaringer med problemstillinger som manglende tilhørighet, frafall og utenforskap i samfunnet.
Se på Instagram

Litteraturliste

Informasjon om bøker tilhørende dette temaet.

Undersøkelser til utsatte barns beste

Tverrfaglig kompetanse og samarbeid

I denne boken viser forfatteren hvordan vi kan ta i bruk ulike forskningsbaserte undersøkelsesmetoder for å se og forstå hver families ulike belastninger og ressurser, og hvordan tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å få til et strukturert og målrettet samarbeid.

Du ser det ikke før du tror det

Vold og overgrep mot barn skjer hele tiden, i alle kommuner i Norge. Dette er opphav til en rekke helseproblemer: fattigdom, rus, såkalte atferdsproblemer, selvmord og selvmordsforsøk. I denne boken dokumenteres omfanget. Hvorfor gjør vi ikke mer for å hindre vold og overgrep mot barn? Fordi vi ikke vil tro at det skjer. «Ikke han som er så grei og stiller sånn opp for idrettslaget!». Og når vi ikke tror det, ser vi det heller ikke.

Se flere bøker.

Om temaene diskutert i podcasten

Støttet av:

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Twitter icon

© 2022 KF AS