Barndommen varer i generasjoner

Del 1

Kunnskap til å se og forstå, og mot til å handle

- Innføring i tematikken

Episode 1:
Portrett av en pionér

Hvem er Kari Killén, den engasjerte 88-åringen som har 70 år bak seg i tjeneste for omsorgssviktede og overgrepsutsatte barn? Hva kan hun lære oss i dag, og hva fikk to stortingsrepresentanter fra Frp til å foreslå at regjeringen skulle fjerne alle hennes bøker fra pensum?

Episode 2:
Historien gjentar seg

I arbeidet med mishandlede og omsorgssviktede barn på Ullevål sykehus på 70-tallet gjorde Kari Killén noen viktige oppdagelser. Mer enn 40 år seinere viser det seg at vi fortsetter å gjøre mange av de samme, livsfarlige feilene. Med Ann-Kristin Olsen, Carolina Øverlien, Kari Killén og Mary Jo Vollmer Sandholm.

Episode 3:

Kroppen husker

Anna Luise Kirkengen, Anders Dovran, Carolina Øverlien, Kari Killén og Iris Steine forklarer hva det er med traumatiske barndomserfaringer som gjør dem så spesielle. En mor forteller hvordan det som beskrives i forskningen ser ut i det virkelige livet, når overgrep i egen barndom preger svangerskapet og tilværelsen som nybakt mamma.

Del 2

Et tverrfaglig ansvar

- Om hva som skal til for å bryte generasjonsoverføringene.

Episode 4:

Bryt arven! Helsestasjonenes potensial og betydning

Perioden i mors mage og de første to-tre leveårene er grunnleggende for barns helse og utvikling. Samtidig er det mange vordende og nybakte foreldre som sliter med traumeerfaringer, dårlige levekår og lite støtte. Kari Killén forklarer hvordan helsestasjonene kan spille en enda viktigere rolle i å bryte generasjonsoverføringene.

Episode 5:

En god barnehage varer hele livet

De første par-tre årenes betydning for et barns helse og utvikling, ikke bare i barne- og ungdomstida, men for resten av livet, gjør det uforsvarlig ikke å investere mer i barnehagene, sier Kari Killén. Hun er bekymra, spesielt med tanke på de yngste barna. Barnehager er jo ikke per definisjon bra for barn. Så hva skal til?

Episode 6:
Et barnevern i krise

Barnevernet er i krise, mener Kari Killén. Og det skyldes ikke den enkelte medarbeider, men feilprioriteringer, et mangelfullt system og svakheter ved utdanningene. Hør hva en av Norges desiderte nestorer innen barnevern og sosialt arbeid mener må til for å gjenvinne tilliten og beholde og utvikle gode fagfolk.

Episode 7:
Gjenreis det sosiale arbeidet: Utdanningene må endres

Det kreves personlig utvikling hos den enkelte ansatte for å kunne hjelpe mennesker i krise. Men hvor er det blitt av relasjonskompetansen, som før var så sentral i sosialt arbeid? Og hva har skjedd med kunnskapsgrunnlaget og helhetsforståelsen? Kari Killén utfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta større ansvar.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Twitter icon

© 2022 KF AS